Những con dốc tại Đà Lạt

Những con “dốc tình” lãng mạn hơn phim Hàn Quốc tại Đà Lạt

Những con “dốc tình” lãng mạn hơn phim Hàn Quốc tại Đà Lạt

Đà Lạt lâu nay vốn nổi tiếng với những công trình kiến trúc Pháp đặc trưng, những đồi thông reo, những mùa hoa rực rỡ hay khí hậu se lạnh. Nhưng có nhiều người trẻ lại yêu Đà Lạt ở những con dốc ngoằn ngèo, quanh co, mỗi lần lên hình đẹp tựa trong phim.