Ông Trần Ngọc Minh

KienlongBank có tân Chủ tịch

KienlongBank có tân Chủ tịch

Ông Trần Ngọc Minh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc sẽ là người kế nhiệm, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT KienlongBank.