Phòng chống Covid-19

Thí điểm

Thí điểm "hộ chiếu vắc xin": Mở ra cơ hội phục hồi cho du lịch Việt Nam

Sau phiên họp về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 11/6, Bộ Chính trị đã kết luận về một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc “nghiên cứu cho thí điểm sử dụng hộ chiếu vắc xinvới khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh, như Phú Quốc, Kiên Giang”.