Phục hồi kinh tế

Thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh): Phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh

Thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh): Phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh

Trong 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, TP. Bắc Ninh đã nỗ lực hoàn thành những mục tiêu được đề ra, một số lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố vẫn tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực…
Chính sách tài khóa và tiền tệ: Động lực phục hồi nền kinh tế!

Chính sách tài khóa và tiền tệ: Động lực phục hồi nền kinh tế!

Tại Diễn đàn “Đối thoại chính sách tài khoá hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” vừa được tổ chức, các cơ quan chức năng, nhà quản lý một lần nữa nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa to lớn của chính sách tài khóa và tiền tệ đối với sự phục hồi của nền kinh tế sau những khó khăn của đại ...
GDP Việt Nam 2020 dự kiến tăng 2,5-3%

GDP Việt Nam 2020 dự kiến tăng 2,5-3%

Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Việt Nam là nước kinh tế tăng trưởng dương duy nhất ở khu vực ASEAN và nằm trong số ít nước tăng trưởng dương trên thế giới, theo đánh giá của lãnh đạo Chính phủ.