Pút

Khám phá tục “tắm than” của người Dao đỏ

Khám phá tục “tắm than” của người Dao đỏ

Bao đời nay, đồng bào người dân tộc Dao đỏ ở xã Thành Công, huyện Nguyên Bình đã tồn tại một tập tục, nghi lễ cực kỳ linh thiêng chỉ dành cho những người muốn làm thầy mo gọi là Pút tồng.