Quản lý sim rác

Siết chặt kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến SIM rác

Siết chặt kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến SIM rác

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông trên toàn quốc sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm minh đối với các đại lý, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền vi phạm pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động; các trường hợp ...