Quy hoach đô thị

'Nhà siêu mỏng, siêu méo là điểm đen, điểm nóng'

'Nhà siêu mỏng, siêu méo là điểm đen, điểm nóng'

Xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo là câu chuyện được bàn đi bàn lại. Theo chuyên gia, ách tắc lớn nhất trong xử lý loại nhà này là giải phóng mặt bằng, đặc biệt là hợp khối các trường hợp không đủ tiêu chuẩn diện tích.