Quy hoạch đường sắt

TP Hà Nội đang triển khai những tuyến đường sắt đô thị nào?

TP Hà Nội đang triển khai những tuyến đường sắt đô thị nào?

Theo quy hoạch đến năm 2030, TP Hà Nội sẽ có 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 417 km. Trong đó đi trên cao 342 km, đi ngầm 75 km. Những tuyến đường sắt đô thị này nhằm giảm phương tiện giao thông cá nhân, giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm mỗi trường.