Ricons

Ricons muốn thoát bóng Coteccons

Ricons muốn thoát bóng Coteccons

Công ty từng nằm trong hệ sinh thái Coteccons Group vừa thay đổi nhận diện thương hiệu mà trên đó không còn yếu tố cho liên quan đến Coteccons.
'Ai là ma sói' tại Coteccons?

'Ai là ma sói' tại Coteccons?

Cuộc chiến giữa Kusto và các nhà sáng lập Coteccons là bài học cho doanh nghiệp khi mời gọi các quỹ đầu tư tài chính – những đơn vị luôn đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu.