Sai phạm đất đai

Chuyển cơ quan điều tra xem xét sai phạm đất đai tại 3 tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Chuyển cơ quan điều tra xem xét sai phạm đất đai tại 3 tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai (trong đó có nguồn gốc đất nông, lâm trường quốc doanh) tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Tổng công ty Chè Việt Nam. Hàng loạt vụ việc cho thuê ...
Khánh Hòa kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao

Khánh Hòa kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao

Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có thông báo quyết định kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Sở Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch & Đầu tư... sau gần 1 năm có thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.