Samsung và LG

Samsung và LG sẽ tăng cường phát triển robot trong tương lai

Samsung và LG sẽ tăng cường phát triển robot trong tương lai

Samsung Electronics và LG Electronics đang mở rộng đầu tư và thuê thêm công nhân để thúc đẩy việc phát triển robot trong bối cảnh các thiết bị điện tử di động ngày càng được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày.