SCIC

SCIC lỗ nặng khi đầu tư vào Vietnam Airlines

SCIC lỗ nặng khi đầu tư vào Vietnam Airlines

Năm 2022, SCIC chỉ đạt 3.074 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 63% so với mức 8.330 tỷ đồng năm 2021. Nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm mạnh đến từ việc công ty ghi nhận khoản lỗ từ công ty liên doanh liên kết hơn 3.100 tỷ đồng.