SHS

SHS sắp chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu dự kiến thu về 8.100 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

SHS sắp chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu dự kiến thu về 8.100 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Đồng thời thông qua triển khai hai phương án tăng vốn khác là phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.