Sốt giá bất động sản

Bất động sản khắp nơi sốt giá, vì sao khó xử lý “cò” đất?

Bất động sản khắp nơi sốt giá, vì sao khó xử lý “cò” đất?

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho hay lực lượng hành nghề môi giới bất động sản có trên 300.000 người, trong đó 27.000 người có chứng chỉ hành nghề theo luật Kinh doanh Bất động sản 2006; 8.000 người có chứng chỉ theo luật này năm 2014. Số còn lại chưa có giấy phép vẫn ngang nhiên hành nghề.