Tác động của Covid-19

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 và 10 được chi trả một lần vào tháng 9/2021

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 và 10 được chi trả một lần vào tháng 9/2021

Đây là lần thứ 4 trong năm 2021, trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo đơn vị cấp tỉnh, thành phố phối hợp cùng ngành Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội gộp 2 tháng vào cùng một kỳ chi trả để đảm bảo quyền lợi cho người hưởng.
Gần 95% doanh nghiệp tại Cần Thơ dừng hoạt động do Covid-19

Gần 95% doanh nghiệp tại Cần Thơ dừng hoạt động do Covid-19

Trong đó, doanh nghiệp sản xuất trên 100 lao động có 4/38 doanh nghiệp còn hoạt động. Doanh nghiệp sản xuất dưới 100 lao động có 34/882 doanh nghiệp còn hoạt động với tổng số lao động là 1.434 người chiếm 7,84% tổng số lao động.
Cuộc xoay chuyển của VPI trước làn sóng biến động thị trường

Cuộc xoay chuyển của VPI trước làn sóng biến động thị trường

Các biến số của thị trường bất động sản đã có sự thay đổi khi Covid-19 bùng phát trở lại vào đầu năm 2021. Trong vòng xoáy biến động, việc chuyển mình kịp thời để bứt tốc và khẳng định vị thế sẽ thuộc về doanh nghiệp chuyên tâm, tạo ra giá trị thực.