Tác động của Covid-19

GDP năm 2021 của Việt Nam ước tính tăng trưởng 2,58%

GDP năm 2021 của Việt Nam ước tính tăng trưởng 2,58%

Tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm khởi sắc, GDP quý IV ước tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4,61% của năm 2020, đưa tổng sản phẩm trong nước năm 2021 ước tính tăng 2,58%.
Mở rộng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Mở rộng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 33 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23 ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 và 10 được chi trả một lần vào tháng 9/2021

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 và 10 được chi trả một lần vào tháng 9/2021

Đây là lần thứ 4 trong năm 2021, trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo đơn vị cấp tỉnh, thành phố phối hợp cùng ngành Bưu điện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội gộp 2 tháng vào cùng một kỳ chi trả để đảm bảo quyền lợi cho người hưởng.
Gần 95% doanh nghiệp tại Cần Thơ dừng hoạt động do Covid-19

Gần 95% doanh nghiệp tại Cần Thơ dừng hoạt động do Covid-19

Trong đó, doanh nghiệp sản xuất trên 100 lao động có 4/38 doanh nghiệp còn hoạt động. Doanh nghiệp sản xuất dưới 100 lao động có 34/882 doanh nghiệp còn hoạt động với tổng số lao động là 1.434 người chiếm 7,84% tổng số lao động.