Taisho thâu tóm Dược Hậu Giang

Công ty dược hàng đầu VN về tay đại gia Nhật Taisho: Thay nhân sự, đổi chiến lược, thêm bán lẻ mỹ phẩm và thực phẩm chức năng

Công ty dược hàng đầu VN về tay đại gia Nhật Taisho: Thay nhân sự, đổi chiến lược, thêm bán lẻ mỹ phẩm và thực phẩm chức năng

Năm 2019 đối với Dược Hậu Giang vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Một mặt, doanh nghiệp phải đối diện với nhiều tác nhân của năm cũ, góp phần làm suy giảm doanh thu, lợi nhuận. Mặt khác, hãng dược Taisho của Nhật Bản chính thức trở thành cổ đông lớn, đem đến những hy vọng hợp tác mới.