Tăng lãi suất

Thế khó của tỷ giá USD/VND

Thế khó của tỷ giá USD/VND

Lạm phát có xu hướng tăng mạnh trong khi nhịp tăng trưởng kinh tế vẫn cần được duy trì, điều này đặt tỷ giá USD/VND vào thế giằng co. Tuy nhiên, VND được dự báo sẽ chỉ giảm giá khoảng 3% so với USD.