TDG GLOBAL

TDG GLOBAL thay đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

TDG GLOBAL thay đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

Mục đích phát hành nhằm thanh toán gốc trái phiếu mã TDGBH2223001 đã đáo hạn vào ngày 18/01/2023 cho CTCP Chứng khoán APG với giá trị 32,1 tỷ đồng và thanh toán khoản nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) với giá trị 7,9 tỷ đồng.