Thị trường tiền tệ

Phát triển lành mạnh thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản; kiểm soát chặt chẽ giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

Phát triển lành mạnh thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản; kiểm soát chặt chẽ giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

Năm 2023, Chính phủ tiếp tục quản lý, điều hành chặt chẽ giá các hàng hóa quan trọng, dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước định giá, nhất là giá điện, xăng dầu, hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khác. Tập trung ổn định, phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững các thị trường tiền tệ, tín dụng, ...
Bảo đảm thị trường tiền tệ, ngân hàng hoạt động an toàn, thông suốt

Bảo đảm thị trường tiền tệ, ngân hàng hoạt động an toàn, thông suốt

 Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, bảo đảm thị trường tiền tệ, ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh, thông suốt, bền vững, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho các tổ chức tín ...
Châu Âu đau đầu vì đồng USD suy yếu

Châu Âu đau đầu vì đồng USD suy yếu

Chính sách của FED đẩy giá đồng USD xuống thấp và tiếp nhiệt lượng cho đồng euro. Điều này khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu đau đầu khi khả năng phục hồi của khu vực bị đe dọa.