Thoái vốn

Tân Tạo (ITA) thoái sạch vốn khỏi Công ty Đầu tư & Phát triển Đô thị Tân Tạo

Tân Tạo (ITA) thoái sạch vốn khỏi Công ty Đầu tư & Phát triển Đô thị Tân Tạo

Lý do thoái vốn được đưa ra là bởi Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã không thống nhất việc gia hạn thời gian công nhận chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, Khu dân cư Tân Tạo – Khu B, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân bởi CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị Tân Tạo không đủ ...