Thuỷ điện

Ông chủ 9X của Thủy điện Rào Trăng 3 là ai?

Ông chủ 9X của Thủy điện Rào Trăng 3 là ai?

Chủ đầu tư của dự án thủy điện tâm điểm của sự cố sạt lở khiến nhiều người chết trong vài ngày qua là Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3, do ông Nguyễn Đại Thành, sinh năm 1992, làm giám đốc.