Tín dụng đen

Bộ trưởng Bộ Công an, Thống đốc NHNN trả lời về nạn tín dụng đen

Bộ trưởng Bộ Công an, Thống đốc NHNN trả lời về nạn tín dụng đen

Hoạt động tín dụng đen hoành hành ở nhiều địa phương, gây nhiều hệ luỵ về đời sống, an ninh trật tự, gây bức xúc cho người dân. Giải pháp nào ngăn chặn tình trạng này là một vấn đề các đại biểu Quốc hội chất vấn tại phiên họp chiều 13/8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.