Tỉnh Hòa Bình

Hòa Bình: Cần làm rõ việc chồng lấn quy hoạch Nhà máy xi măng Trung Sơn

Hòa Bình: Cần làm rõ việc chồng lấn quy hoạch Nhà máy xi măng Trung Sơn

Nhà máy xi măng Trung Sơn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh(Công ty Bình Minh) tại xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vùng nguyên liệu sản xuất xi măng đến năm 2020, tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 9/7/2010. Tuy ...