Tp đà nẵng

Vận động cử tri nhanh chóng hoàn thành trách nhiệm công dân

Vận động cử tri nhanh chóng hoàn thành trách nhiệm công dân

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng, tính đến 16 giờ ngày 23/5, toàn thành phố có 723.989/750.657 cử tri đi bỏ phiếu đạt 96,45%. Trong đó, quận Hải Châu có số cử tri đi bỏ phiếu nhiều nhất, với 131.277 cử tri, đạt 98,62%.
Lãnh đạo chủ chốt TP Đà Nẵng chính thức được kiện toàn

Lãnh đạo chủ chốt TP Đà Nẵng chính thức được kiện toàn

Chiều 9/7, HĐND TP Đà Nẵng tiến hành phiên họp nội bộ, bầu và miễn nhiệm nhiều chức danh để kiện toàn vị trí các bộ chủ chốt nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND TP Đà Nẵng khai mạc vào ngày 10/7.