TP Hà Nội phòng chống Covid-19

TP Hà Nội công bố cấp độ dịch Covid-19

TP Hà Nội công bố cấp độ dịch Covid-19

Theo công bố cấp độ dịch mới, toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2. Hà Nội không còn quận, huyện, thị xã nào ở cấp độ 1 - “vùng xanh” và cũng không có địa bàn nào ở cấp độ 4 (màu đỏ, nguy cơ rất cao).