Trevi Stem

Trevi STEM và ICDL Việt Nam ký kết hợp tác toàn diện nhằm thúc đẩy sự phát triển của giáo dục STEM

Trevi STEM và ICDL Việt Nam ký kết hợp tác toàn diện nhằm thúc đẩy sự phát triển của giáo dục STEM

Sự kết hợp giữa Trevi STEM - đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất giáo cụ học tập, đồ chơi thông minh và ICDL với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp và chứng nhận các kỹ năng CNTT được kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới, thúc đẩy việc phát triển chương trình giáo dục STEM.