Vắc xin AstraZeneca

Thêm hơn 1 triệu liều vắc xin AstraZeneca về Việt Nam

Thêm hơn 1 triệu liều vắc xin AstraZeneca về Việt Nam

Theo đó, Việt Nam nâng tổng số vắc xin Covid-19 được hỗ trợ theo Cơ chế COVAX lên 8.681.300 liều. Cũng trong chiều 2/8, Bộ Y tế đã quyết định thành lập Tổ công tác điều phối oxy y tế và Tổ công tác điều phối máy thở điều trị người bệnh Covid-19 toàn quốc.