Việt nam xuất siêu

GDP Việt Nam quý I tăng 4,48%

GDP Việt Nam quý I tăng 4,48%

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại một số địa phương khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021 chỉ đạt 4,48%.