Vietcapitalbank

Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank): Lợi nhuận 9 tháng lợi nhuận hơn 423 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ

Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank): Lợi nhuận 9 tháng lợi nhuận hơn 423 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ

Lãi ròng quý III của VietCapitalBank tăng hơn 40% cùng kỳ, nhưng kết quả này không nhờ hoạt động kinh doanh chính mà chủ yếu do giảm dự phòng rủi ro. Trong khi đó, nhà băng này vừa bị UBCK phạt hành chính vì công bố thông tin sai lệch liên quan đến việc dùng tiền từ đợt tăng vốn.