Vietnam Airlines

Pacific Airlines có CEO mới

Pacific Airlines có CEO mới

Ông Đinh Văn Tuấn sinh năm 1970, trước đó đảm nhận vị trí Giám đốc Trung tâm điều hành khai thác của Vietnam Airlines.
Vietnam Airlines có tân chủ tịch 7X

Vietnam Airlines có tân chủ tịch 7X

Sau khi ông Phạm Ngọc Minh nghỉ hưu theo chế độ, ông Đặng Ngọc Hoà được bầu làm tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines.