VinGroup

Hai thành viên của Warburg Pincus rời HĐQT Vingroup và Vincom Retail

Hai thành viên của Warburg Pincus rời HĐQT Vingroup và Vincom Retail

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào 29/7 nhằm thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
Giá vé xem đua xe F1 ở Hà Nội là bao nhiêu?

Giá vé xem đua xe F1 ở Hà Nội là bao nhiêu?

(Doanhnhan.vn) - Chặng đua được Thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức, sau đó giao cho Công ty Việt Nam Grand Prix là đầu mối đứng ra tổ chức độc quyền sự kiện chặng đua xe F1, phí đăng cai do Công ty này chi trả cho F1.