Vissan

Ông Văn Đức Mười rời Vissan sau hơn 20 năm gắn bó

Ông Văn Đức Mười rời Vissan sau hơn 20 năm gắn bó

(Doanhnhan.vn) - Sáng 5/4, CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Văn Đức Mười và thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Kim Phượng.