World Bank

World Bank có Chủ tịch mới từ 9/4

World Bank có Chủ tịch mới từ 9/4

Ngày 5/4, ông David Malpass, 63 tuổi, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Tài chính trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã được chọn làm Chủ tịch tiếp theo của Ngân hàng Thế giới (WB).