Tin tức, bài viết mới nhất về: XÉT NGHIỆM COVID-19

Ngăn chặn người nhập cảnh vào Việt Nam

Ngăn chặn người nhập cảnh vào Việt Nam

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 nhận định, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại các nước trên thế giới, vượt tầm kiểm soát. Do đó, cần triển khai các biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn nữa đối với người nhập cảnh vào Việt Nam.