Xử phạt vi phạm công bố thông tin

FLC Faros bị phạt 170 triệu đồng

FLC Faros bị phạt 170 triệu đồng

Quyết định xử phạt dựa trên những vi phạm của công ty này khi công bố thông tin và sai lệch trong các báo cáo tài chính năm 2018, 2019.