Xúc tiến thương mại

Tiến Thịnh International - Cầu nối giao thương, lan tỏa giá trị

Tiến Thịnh International - Cầu nối giao thương, lan tỏa giá trị

Là doanh nghiệp 100%  vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các gói dịch vụ tư vấn thị thực, xúc tiến thương mại, tư vấn mua bán bất động sản... Tiến Thịnh International đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động giao thương giữa Việt Nam – Australia.