Tổng lượng trích lập dự phòng của BIDV và VietinBank lớn hơn 24 ngân hàng cộng lại

Tổng lượng trích lập dự phòng của BIDV và VietinBank lớn hơn 24 ngân hàng cộng lại

Nửa đầu năm 2019, chỉ hai ngân hàng BIDV và VietinBank đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tổng cộng 18.187 tỷ đồng, lớn hơn 24 ngân hàng cộng lại. Xem thêm
Những điểm mới của Luật Quản lý thuế

Những điểm mới của Luật Quản lý thuế

Luật Quản lý thuế (QLT) năm 2019 vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV với nhiều nội dung quan trọng, nổi bật như: mở rộng quyền của người nộp thuế (NNT), kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân… Xem thêm
Báo Doanh Nhân