Tâm Trà Thái: Doanh nghiệp bảo tồn phát triển giống trà cổ trên vùng đất Tân Cương

Thu Phương

21:56 02/09/2019


Tâm Trà Thái là Hợp tác xã (HTX) chuyên sản xuất và cung cấp chè đặc sản vùng Tân Cương Thái Nguyên.

BÌNH LUẬN

loading