Tân Mai xin chuyển hơn 118 ha đất rừng Lâm Đồng để làm khu dân cư

Thạch Anh

Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Mai đề nghị điều chỉnh quy hoạch 118 ha đất rừng tại huyện Lâm Hà sang đất ở để lập dự án đầu tư khu dân cư.

Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lâm Đồng mới có văn bản báo cáo UBND tỉnh về việc Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Mai đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng tại huyện Lâm Hà.

Theo Sở Tài nguyên- Môi trường, Công ty Tân Mai được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 7/7/2014.

Qua rà soát, diện tích đất thuê tại quyết định trên chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư.

Công ty được Sở Tài nguyên- Môi trường thừa ủy quyền của UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào năm 2017 trên diện tích 118,41 ha đất rừng sản xuất tại tiểu khu 272, 273A thuộc thị trấn Đinh Văn.

Hình thức thuê đất trả tiền hàng năm tới tháng 4/2064. Công ty cũng đồng thời được cấp quyền sở hữu rừng (rừng trồng thông ba lá) trên phần diện tích đất thuê này.

Ngày 23/8/2021, Công ty Tân Mai có văn bản đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại vị trí khu vực đất đã được cấp trên sang đất ở để lập dự án đầu tư khu dân cư và thương mại dịch vụ.

Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. Nguồn: Internet
Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. Nguồn: Internet

Qua rà soát về quy hoạch sử dụng đất, Sở Tài nguyên- Môi trường xác định: theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Hà đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2019, diện tích khu đất xin điều chỉnh thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất.

Về quy hoạch chung thị trấn Đinh Văn, theo bản đồ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2021, diện tích khu đất xin điều chỉnh thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, về quy hoạch 3 loại rừng thì diện tích khu đất xin điều chỉnh cũng thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp.

Do vậy, Sở Tài nguyên- Môi trường cho rằng, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Lâm Đồng nói chung và huyện Lâm Hà nói riêng đã hết hiệu lực, do đó đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của Công ty Tân Mai là không có cơ sở xem xét.

Việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, hiện nay UBND tỉnh đang giao UBND huyện Lâm Hà lập và trình thẩm định theo quy định, Sở Tài nguyên - Môi trường đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai chủ động liên hệ với UBND huyện Lâm Hà để được xem xét khi lập quy hoạch.

Tân Mai Group tiền thân là Công ty Kỹ nghệ Giấy Việt Nam, thành lập năm 1958, thuộc sở hữu nhà nước, cổ phần hoá năm 2006. Tháng 12/2008, tập đoàn được thành lập trên cơ sở hợp nhất Công ty cổ phần Giấy Tân Mai và Công ty cổ phần Giấy Đồng Nai, với vốn điều lệ hơn 890,9 tỷ đồng.

Cuối 2019, doanh nhân Lê Thành mua lại hơn 55 triệu cổ phần của Tân Mai Group, trở thành cổ đông lớn nhất, sở hữu 61,47% của Tân Mai Group.

Tin Cùng Chuyên Mục