Tân Tạo (ITA): Lợi nhuận 6 tháng sau soát xét nhích nhẹ so với cùng kỳ

Quỳnh Chi

6 tháng đầu năm, ITA ghi nhận 322 tỷ đồng doanh thu, tăng 21% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ ghi nhận 194,7 tỷ đồng cho thuê đất, cơ sở hạ tầng và lợi nhuận gộp 92,2 tỷ đồng theo phương thức ghi nhận 1 lần cho toàn bộ thời gian thuê.

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã CK: ITA) vừa công bố BCTC soát xét bán niên với lợi nhuận sau thuế 75,8 tỷ đồng, giảm 21% so với báo cáo tự lập do chi phí quản lý tăng mạnh từ 28 tỷ lên 45 tỷ đồng và lợi nhuận khác giảm từ 11 tỷ xuống 2 tỷ đồng. Dù vậy, mức lợi nhuận này vẫn cao hơn 1% so với cùng kỳ năm ngoái

Đáng chú ý, kiểm toán cũng nhấn mạnh, đến ngày 30/6, tập đoàn ghi nhận 100% doanh thu toàn bộ thời gian cho thuê lại trên phần đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp Tân Tạo – khu mở rộng với tổng diện tích 926.047 m2 và khu công nghiệp Tân Đức trên tổng diện tích 1,68 triệu m3.

Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất Nhà nước 1 lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với phần diện tích đã được cho thuê lại theo đơn giá trả tiền thuê đất 1 lần, số tiền này có thể khác với số tiền doanh nghiệp đã trích trước (21 tỷ đồng). Hiện chưa có văn bản hướng dẫn và ban lãnh đạo vẫn trong quá trình làm việc với cơ quan Nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm, ITA ghi nhận 322 tỷ đồng doanh thu, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ ghi nhận 194,7 tỷ đồng cho thuê đất, cơ sở hạ tầng và lợi nhuận gộp 92,2 tỷ đồng theo phương thức ghi nhận 1 lần cho toàn bộ thời gian thuê. Theo đơn vị kiểm toán, nếu phân bổ theo thời hạn thuê đất thì doanh thu cho thuê đất, cơ sở hạ tầng chỉ 3 tỷ và lợi nhuận gộp gần 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán cũng lưu ý khoản đầu tư vào Công ty Đầu tư và Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) và Công ty Năng lượng Tân Tạo 2 (TEC2) với tổng giá trị 2.170 tỷ đồng. Ban giám đốc đang trong quá trình chờ các phê duyệt cần thiết từ cơ quan nhà nước cho việc khởi động dự án Nhiệt điện Kiên Lương.

Tin Cùng Chuyên Mục