Tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong lấy phiếu tín nhiệm

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Sáng 26/5, Ban cán sự Đảng - Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị và các văn bản về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp uỷ của Bộ Tư pháp.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp - Nguyễn Kim Tinh; Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương - Trần Việt Hùng. 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh, mục đích của Hội nghị là tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung và tinh thần của Quy định số 96, Kế hoạch số 79, Công văn số 500, kế hoạch về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đến cấp ủy, Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong Bộ và hệ thống thi hành án dân sự.

Đồng thời Hội nghị cũng nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý, cấp ủy của Bộ Tư pháp và hệ thống thi hành án dân sự nhằm thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm thiết thực, chất lượng và hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu Khai mạc Hội nghị
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu Khai mạc Hội nghị

Đồng chí khẳng định đây là những vấn đề rất quan trọng, thiết thực và liên quan trực tiếp đến việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, cấp uỷ của Bộ Tư pháp và hệ thống thi hành án dân sự. Qua đó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị nghiên cứu kỹ tài liệu, chủ động nêu ý kiến nhằm xác định rõ các nhiệm vụ, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. 

Đồng thời, đồng chí đề nghị Báo cáo viên ngoài việc cung cấp thông tin liên quan đến chủ đề quán triệt, phổ biến cần dành thời lượng thoả đáng để các đại biểu nêu ý kiến trao đổi để làm rõ các nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy định số 96, nhất là các điểm mới, các hoạt động và nhiệm vụ chủ yếu phải tập trung lãnh đạo, tham mưu thực hiện trong quá trình tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm. 

Báo cáo viên Hội nghị - Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương trình bày tại Hội nghị
Báo cáo viên Hội nghị - Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương trình bày tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên đã quán triệt những nội dung cơ bản và cốt lõi của Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; quán triệt nội dung cơ bản của Kế hoạch số 79-KH/BCSĐ ngày 5/5/2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo Bộ Tư pháp.

Các nội dung được quán triệt tại Hội nghị sẽ góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ lãnh đạo, cấp ủy; giúp cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân đối với Đảng. 

Các đại biểu nêu ý kiến trao đổi để làm rõ các điểm mới của Quy định số 96.  
Các đại biểu nêu ý kiến trao đổi để làm rõ các điểm mới của Quy định số 96.  

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục