Tập đoàn PAN phát hành thêm 235 triệu cổ phiếu, lên kế hoạch nâng gấp đôi vốn điều lệ

Giang Phạm

Ngày 1/12/2021 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty.

Công ty cổ phần tập đoàn PAN (mã CK: PAN) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 

Theo đó, PAN dự kiến phát hành tối đa hơn 235,8 triệu cổ phiếu mới. Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá là 2.358 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là 1/12/2021.

Trong đó, số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là hơn 86,5 triệu đơn vị, phát hành theo tỷ lệ 5:2.

Hơn 108 triệu cổ phiếu sẽ được PAN chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ là 2:1. 

Số tiền huy động được dự kiến là hơn 1.622 tỷ đồng. Số lượng cổ phần phát hành theo hình thức chào bán cho cổ đông và phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ngoài ra, PAN cũng chào bán 41,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Đối tượng chào bán là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của tập đoàn hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho PAN trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với PAN trong thời gian ít nhất 3 năm.

Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Sau các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của PAN sẽ tăng từ hơn 2.163 tỷ đồng lên gần 4.522 tỷ đồng.

Với số tiền huy động được, PAN dự kiến đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên hoạt động có hiệu quả, nâng cao lợi ích cho tập đoàn; đầu tư M&A các công ty mới; đầu tư ngắn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ; góp/tăng vốn cho các công ty thành viên; hỗ trợ vốn ngắn hạn và mở rộng kinh doanh cho các công ty thành viên và tái cơ cấu khoản vay, bổ sung vốn lưu động.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, PAN ghi nhận doanh thu đạt 2.554,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 73,04 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,3% và 12,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 6.401 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 231,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,5% và 30,1% so với cùng kỳ.

Năm 2021, PAN đặt kế hoạch doanh thu thuần là 10.025 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 419 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành 55,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/11, cổ phiếu PAN tăng 2.600 đồng lên mức giá trần 40.000 đồng/cổ phiếu.

Tin Cùng Chuyên Mục