Tập đoàn PC1 (PC1) giải trình về việc chậm công bố thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ

Linh Anh

Theo PC1, Công ty đã công bố thông tin trên chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhưng vì sai sót nên chưa công bố trên HOSE trong vòng 24h theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 (mã CK: PC1) mới đây đã công bố thông tin về việc chậm giải trình thông tin về lô trái phiếu đã phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng năm 2022.

Cụ thể, PC1 đã phát hành 12.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng, được chia làm 2 đợt phát hành. Tổng giá trị huy động là 1.200 tỷ đồng. Trong đó, đợt 1 vào tháng 3 - 4/2022, với khối lượng phát hành là 3.000 trái phiếu. Phần còn lại được phát hành và đợt 2, dự kiến diễn ra trong tháng 5 - 6/2022. Đại lý phát hành là Công ty chứng khoán Bản Việt (mã CK: VCI).

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý theo hình thức bút toán ghi sổ.

Kỳ hạn trái phiếu là 05 năm, được áp dụng lãi suất cố định 10%/năm trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ còn lại được tính bằng tổng của 3,5% và lãi suất tham chiếu (trung bình cộng lãi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại BIDV, Agribank, Vietcombank và Vietinbank) nhưng không thấp hơn 10%/năm.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là cổ phiếu PC1 thuộc sở hữu của bên thứ 3 (cổ phần được cầm cố), với tỷ lệ tài sản đảm bảo trên tổng giá trị phát hành là 150%, và mức duy trì tối thiểu 120%.

Trong trường hợp tỷ lệ giảm xuống thấp hơn, PC1 hoặc bên cầm cố phải bổ sung tài sản để bù đắp. Số tiền thu được từ đợt phát hành theo thông bố được PC1 sử dụng để đầu tư vào lĩnh vực phát triển bất động sản khu công nghiệp, thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Western Pacific (khoảng hơn 1.100 tỷ đồng); 90 tỷ đồng còn lại dự sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Theo PC1, Công ty đã công bố thông tin trên chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhưng vì sai sót nên chưa công bố trên HoSE trong vòng 24h theo quy định.

Cụ thể, thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 31/3/2022, PC1 đã phát hành thành công 3.000 trái phiếu (mã PC1H2227001) với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu cho các nhà đầu tư trong nước. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị phát hành là 300 tỷ đồng.

Đến ngày 19/5/2022, Tập đoàn PC1 tiếp tục phát hành thêm 9.000 trái phiếu mã PC1H2227002 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tổng giá trị phát hành là 900 tỷ đồng. Ngày hoàn tất là 29/7/2022, ngày đáo hạn 19/5/2027.

Tuy nhiên, tại các văn bản số 0270/PC1-TCKT và 0830/CV-PC1-BTC của PC1 gửi HNX về việc công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu, cả 2 lô trái phiếu nói trên đều không thể hiện chi tiết các thông tin về mục đích phát hành, lãi suất, tài sản đảm bảo, trái chủ,...

Về kết quả kinh doanh, quý IV/2022, PC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.338,5 tỷ đồng, tăng 8% so với quý IV/2021. Giá vốn tăng 4% lên 1.830 tỷ đồng; giúp lợi nhuận gộp quý IV/2022 tăng vọt 23%, đạt gần 508 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý IV/2022 của PC1.
Kết quả kinh doanh quý IV/2022 của PC1.

Trừ các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn PC1 đạt 275 tỷ đồng, tăng gần 48% so với quý IV/2021. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất của công ty kể từ năm 2014 đến nay. 

Lũy kế năm 2022, Tập đoàn PC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.333 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 527 tỷ đồng, lần lượt giảm 15% và 31% so với năm 2021.

So với mục tiêu kinh doanh đề ra, PC1 hoàn thành 76% mục tiêu doanh thu và 80% mục tiêu lợi nhuận năm 2022.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Tập đoàn PC1 đạt 21.604 tỷ đồng, tăng 15,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 28% lên 2.937 tỷ, và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 4,5 lần lên 655 tỷ.

Nợ phải trả của PC1 tăng 17% trong năm 2022, lên 14.542 tỷ đồng, chiếm 67% tổng nguồn vốn, chủ yếu do công ty gia tăng nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu tăng 12% lên 7.061 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.337 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục