Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) ra thông cáo khẳng định không có cuộc họp Hội đồng quản trị nào tổ chức vào ngày 10/1

Linh Anh

Trước đó, nhóm thành viên Hội đồng quản trị độc lập mà đại diện là ông Dương Văn Hùng đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí vào ngày 5/1. Nhóm cổ đông này nhắc đến việc tổ chức họp Hội đồng quản trị vào ngày 10/1.

Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã CK: HBC) tiếp tục phát ra thông cáo báo chí về việc tổ chức họp Hội đồng quản trị vào ngày 10/1.

Xây dựng Hoà Bình khẳng định hiện chưa có kế hoạch tổ chức bất kỳ cuộc họp báo nào. Đồng thời, cũng không tổ chức bất kỳ cuộc họp Hội đồng quản trị nào (cụ thể là ngày 10/1/2023) dưới sự chứng kiến, tham dự của báo chí theo phát biểu trên truyền thông của ông Dương Văn Hùng, đại diện nhóm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

"Mọi hành vi tự ý tổ chức cuộc họp/họp báo có sự tham gia của truyền thông hoặc phát ngôn của bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm mục đích công bố ra công chúng các thông tin nội bộ của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình mà chưa được Tập đoàn cho phép đều là hành vi phạm pháp luật và vi phạm quy định của Tập đoàn", thông cáo cho biết.

Xây dựng Hoà Bình khẳng định sẽ áp dụng tất cả các biện pháp luật định để bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và quyền lợi chính đáng của toàn thể cổ đông.

Tập đoàn sẽ tiếp tục yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm theo luật định đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi tự ý công bố các thông tin nội bộ về hoạt động quản trị của Tập đoàn, bao gồm cả các cá nhân, tổ chức có hành vi tiếp tay cho việc phát tán thông tin nói trên.

Trước đó, nhóm thành viên Hội đồng quản trị độc lập mà đại diện là ông Dương Văn Hùng đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí vào ngày 5/1. Nhóm cổ đông này nhắc đến việc tổ chức họp Hội đồng quản trị vào ngày 10/1.

Ngay hôm sau, phía tập đoàn và ông Lê Viết Hải đã ra thông cáo phản pháo rằng "hành vi của các thành viên này là hành vi vi phạm pháp luật, khi các thành viên này không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin và phát tán tài liệu, mà còn cố tình diễn giải những thông tin, tài liệu sai lệch với bản chất". 

Ngày 8/1, ông Lê Viết Hải, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, với tư cách là cổ đông lớn đang nắm giữ 17,14% cổ phần đã yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến có những nội dung chính gồm: Thông qua việc bãi nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị; Thay đổi một số quy định trong Điều lệ của công ty; Bầu bổ sung một số thành viên Hội đồng quản trị mới. Đồng thời tập đoàn sẽ đính chính và làm sáng tỏ các thông tin tài chính của doanh nghiệp mà ông Lê Viết Hải cho rằng đã bị nhóm ông Nguyễn Công Phú công bố không chính xác và diễn giải sai lệch.

Hiện tại Xây dựng Hòa Bình chưa có thông tin gì về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Tin Cùng Chuyên Mục