Tập trung nguồn lực phát triển mạnh hệ sinh thái Chính phủ điện tử

Quỳnh Anh

14:00 15/08/2019


Tại Hội thảo Chính phủ điện tử được tổ chức tại Huế mới đây, VNPT đã giới thiệu giải pháp định danh công dân điện tử nhằm hỗ trợ phát triển cho Cổng dịch vụ công quốc gia.

VNPT lãi 2.390 tỷ đồng nửa đầu năm 2019

VNPT lãi 2.390 tỷ đồng nửa đầu năm 2019

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu của công ty mẹ - VNPT đạt 22.300 tỷ đồng, lãi phát sinh là 2.390 tỷ đồng. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading