Tết này Hà Nội giảm số lượng 'ông đồ'

Minh Thành

17:04 15/01/2020


Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, tham gia cho chữ tại Hồ Văn năm 2020 sẽ chỉ còn 52 “ông đồ”, thay vì 60 “ông đồ” như năm 2019. Nhiều “ông đồ” đã trượt ở vòng khảo tuyển, không đáp ứng được yêu cầu của Ban tổ chức.

Giới nhà giàu chuộng mua các loại quà biếu Tết này, món cuối tới cả chục triệu đồng/kg

Giới nhà giàu chuộng mua các loại quà biếu Tết này, món cuối tới cả chục triệu đồng/kg

Cùng tìm hiểu xem giới nhà giàu họ săn quà biếu Tết độc thế nào, nhưng cũng phải công nhận rằng "đắt xắt ra miếng". Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading