Thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh): Phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh

Ngọc Anh

Trong 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, TP. Bắc Ninh đã nỗ lực hoàn thành những mục tiêu được đề ra, một số lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố vẫn tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực…

Nỗ lực đạt được mục tiêu trên mọi lĩnh vực

Trong suốt thời kỳ dịch bệnh vừa qua, TP. Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19; Thực hiện thành công chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố (TP). Trong đó, đã hoàn thành tiêm phủ vắc xin với tổng số 996.278 liều. Để người dân và doanh nghiệp nhanh chóng vực dậy, ổn định sản xuất, kinh doanh, TP đã hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg cho 48.192 người lao động thuộc 642 doanh nghiệp với số tiền 71,9 tỷ đồng; Hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP cho 29.841 người lao động và 11 hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền 44,14 tỷ đồng.

Thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh): Phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh - Ảnh 1

Bên cạnh đó, TP tiếp tục tăng cường các giải pháp xử lý, cải thiện và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn, đặc biệt là khu vực làng nghề và trong khu dân cư. Cùng với đó, thành phố tập trung triển khai đầu tư xây dựng các công trình, tính đến tháng 9/2022, có 3/9 dự án hoàn thành chỉ tiêu cả năm.

Về lĩnh vực kinh tế, TP ghi nhận nhiều thành tựu trong cả 3 khía cạnh nông nghiệp, công nghiệp và thương mại – dịch vụ. Hoạt động thương mại - dịch vụ mặc dù có những khó khăn do dịch bệnh, song TP đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp phù hợp đảm bảo cung cầu, thông thương hàng hóa, thúc đẩy thương mại, dịch vụ điện tử.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản được quan tâm và đẩy mạnh. Diện tích cấy lúa vụ Xuân tăng 8,36ha so với cùng kỳ, đạt 95,34% kế hoạch; Năng suất lúa đạt 63,2 tạ/ha; Chăm sóc tốt 212,45ha rừng hiện có và 8,57ha chưa thành rừng (tỷ lệ che phủ rừng đạt 2,67%); Tập trung thực hiện “Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm”, 2 sản phẩm rượu hoa cúc Vệ An và bánh chưng Vạn An đã được công nhận là sản phẩm OCOP trong năm 2022.

Thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh): Phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh - Ảnh 2

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, TP đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn và nhiều giải pháp để phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Đồng thời, TP đã thành lập 5 tổ công tác thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực tổ chức lễ hội đầu Xuân như: Đền Bà Chúa Kho, Đền Giếng, Đền Thượng, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện.

Về công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền và cải cách hành chính, TP đã thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Không chỉ vậy, TP luôn chú ý, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt tại các khu, cụm công nghiệp sớm phục hồi sản xuất kinh tế; Duy trì Tổ phản ứng nhanh 3 nhất hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Tăng cường quản lý về đất đai!

Đối với công tác quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, TP đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được quan tâm. Tổ chức công khai các đồ án quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu và các đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự đô thị, xây dựng và an toàn giao thông được tăng cường. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm, trong đó tập trung xây dựng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

TP đặc biệt tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; Chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, triển khai đầu tư các công trình phúc lợi công cộng, dự án đấu giá quyền sử dụng đất... theo kế hoạch. Để nâng cao hiệu quả quản lý lĩnh vực này, TP. Bắc Ninh đã thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố về xử lý ô nhiễm môi trường đối với một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giấy.

Thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh): Phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh - Ảnh 3

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận nhưng lãnh đạo TP cũng nhận thấy các thiếu sót và hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai các dự án như: Nền kinh tế phục hồi còn chậm, thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 gặp khó khăn về nguồn vốn và phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn; Các hình thức để khuyến khích hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân còn chưa thực sự đồng bộ; Chưa trở thành động lực để phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn, vi phạm trật tự xây dựng, lấn đất, chiếm đất, hành lang an toàn giao thông, đê điều ở một số phường chưa được xử lý dứt điểm, TP đã nghiêm túc nhìn nhận tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục, quyết tâm nhanh chóng hoàn thành mục tiêu được đề ra trong thời gian tới.

Tin Cùng Chuyên Mục