Thế Giới Di Động (MWG) hạ tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt

Quỳnh Chi

Thay vì chia tiền mặt ở mức 10%, Thế Giới Di Động chi trả cổ tức ở mức 5% để đảm bảo dòng tiền kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài và phức tạp.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã CK: MWG) vừa thông qua thay đổi tỷ lệ trả cổ tức từ mức 10% thành 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến chi hơn 237 tỷ đồng để thanh toán cổ tức, tương ứng với 475 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Thế Giới Di Động (MWG) hạ tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt - Ảnh 1

Theo doanh nghiệp, việc thay đổi nhằm ưu tiên đảm bảo dòng tiền kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục kéo dài và diễn biến phúc tạp.

Cổ đông doanh nghiệp thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu tại ĐHĐCĐ năm 2021. Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt tối đa 15% mệnh giá, tỷ lệ cụ thể do HĐQT quyết định, cổ phiếu cổ tức có tỷ lệ 50%. Doanh nghiệp quyết định tỷ lệ chia tiền mặt là 10% vào hồi đầu tháng 7. Như vậy, lần điều chỉnh này đã giảm tỷ lệ xuống.

Về phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, doanh nghiệp vẫn giữ tỷ lệ phân phối 50%. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 237,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận giữ lại theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến tăng lên 7.131 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2020 là ngày 31/8, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 30/8. Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền dự kiến là 13/9.

Kế hoạch cổ tức được đề ra dựa trên lợi nhuận năm 2020 đạt 3.920 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,6% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại cuối năm ngoái đạt 10.390 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 558 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ 4.532 tỷ đồng.

Doanh thu Thế Giới Di Động nửa đầu năm ở mức 62.487 tỷ đồng, tăng 12%. Lãi sau thuế đạt 2.551 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp vượt một nửa kế hoạch năm ở cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

Chuỗi Điện Máy Xanh (ĐMX) đóng góp lớn nhất vào doanh thu Thế iới Di Động với tỷ trọng 53%; tiếp theo là chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ) với 25%. Chuỗi Bách Hóa Xanh mang về hơn 21% tổng doanh thu. Nguồn thu từ chuỗi Bluetronics tăng mạnh nhất 281% nhưng chỉ chiếm tỷ trọng 0,3% trên tổng doanh thu. 

Tuy nhiên, dịch bệnh phức tạp khiến doanh nghiệp phải tạm dừng gần 2.000 cửa hàng kinh doanh chủ lực là Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh từ cuối tháng 7. 

Tin Cùng Chuyên Mục