Thép Nam Kim (NKG) ghi nhận quý thứ 2 liên tiếp báo lỗ

Linh Anh

Thép Nam Kim báo lỗ quý IV gần 356,3 tỷ đồng, kém xa khoản lãi 452,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý lỗ thứ hai liên tiếp của Thép Nam Kim.

Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã CK: NKG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022, ghi nhận quý thứ 2 liên tiếp báo lỗ.

Cụ thể, trong 3 tháng cuối cùng của năm 2022, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu hợp nhất 4.299,8 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với cùng kỳ 2021.

Kết quả kinh doanh quý IV/2022 của Thép Nam Kim
Kết quả kinh doanh quý IV/2022 của Thép Nam Kim

Giá vốn hàng bán "vọt" tăng lên mốc 4.449 tỷ đồng, khiến công ty lỗ gộp 149 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 55,5% về còn 47 tỷ đồng, chi phí tài chính và bán hàng lần lượt giảm 23,4% và 70%, lùi về 100,7 tỷ đồng và 152 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 120% lên 44,7 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, Nam Kim báo lỗ quý IV gần 356,3 tỷ đồng, kém xa khoản lãi 452,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý lỗ thứ hai liên tiếp của Thép Nam Kim. Trước đó, trong quý III, công ty ghi nhận lỗ 418,6 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, tổng doanh thu của Nam Kim đạt mức 23.071 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 66,7 tỷ đồng, kém xa khoản lãi 2.225 tỷ đồng năm 2021.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Thép Nam Kim giảm 12,2% so với hồi đầu năm, lùi về 13.521 tỷ đồng. Trong đó, chiếm hơn nửa là hàng tồn kho với 7.061 tỷ đồng. Tài sản cố định ghi nhận 2.588 tỷ đồng, chiếm 19,1% tổng tài sản.

Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 33,8% so với đầu năm lên 1.005 tỷ đồng.

So với hồi đầu năm, tổng nợ phải trả của Nam Kim lùi về 8.144 tỷ đồng, giảm 15,8%. Trong đó, nợ ngắn hạn là 8.108 tỷ đồng. Nợ phải trả người bán ngắn hạn giảm 47,8% về còn 2.544 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 35,5% lên mức 5.111 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục