Thép Nam Kim (NKG) trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 420 tỷ đồng

Quỳnh Chi

Tồn kho cuối kỳ của Thép Nam Kim lên đến 8.701 tỷ đồng, gấp 4 lần thời điểm đầu năm, chiếm hơn 56% tổng tài sản.

Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã CK: NKG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu gấp 2,5 lần lên 8.780 tỷ đồng. Giá vốn tăng chậm hơn giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 9% lên 12% tương ứng lợi nhuận gộp gấp 3,4 lần đạt 1.057 tỷ đồng.

Trong kỳ, hoạt động tài chính tăng gấp 4 lần lên hơn 105 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính cũng tăng 143% lên 132 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng mạnh gấp 6 lần lên 516 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý giảm 19% xuống 20,4 tỷ đồng. Kết quả, Thép Nam Kim lãi ròng 452,4 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ nhưng là mức thấp nhất trong 3 quý gần đây.

Lũy kế năm 2021, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu gần 28.200 tỷ đồng, tăng 144% và lợi nhuận sau thuế 2.225 tỷ đồng, gấp 7,5 lần năm trước. Với kết quả đạt được, công ty đã vượt xa kế hoạch cả năm đề ra.

Trong cơ cấu doanh thu, thị trường nội địa đóng góp 32% với hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ trong khi doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng 68% với 19.200 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần năm trước.

Thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của Thép Nam Kim đã tăng gần gấp đôi lên 15.382 tỷ đồng trong đó số dư tiền mặt và tiền gửi tăng mạnh từ hơn 600 tỷ lên gần 1.200 tỷ đồng. Mặt khác, nợ vay ngắn hạn cũng tăng mạnh từ 2.520 tỷ lên 3.773 tỷ đồng trong khi nợ dài hạn giảm hơn 400 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Đáng chú ý, tồn kho tính đến cuối năm 2021 của Thép Nam Kim lên đến 8.701 tỷ đồng, gấp 4 lần thời điểm đầu năm và chiếm hơn 56% tổng tài sản. Công ty đã trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 420 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục